Pikieta solidarnościowa pod głównym biurem Lionbridge w USA

Dnia 29 września przed kwaterą główną korporacji Lionbridge na przedmieściach Bostonu odbyła się pikieta zorganizowana przez Industrial Workers of the World (IWW) w obronie praw związkowych.

Aktywiści rozwinęli baner z napisem “Atak na jednego z nas jest atakiem na nas wszystkich” i przedstawiali przechodzącym pracownikom historię nielegalnego zwolnienia działacza związkowego w Lionbridge Polska.

Akcja była zorganizowana spontanicznie, tak więc szefowie biura w Bostonie nie zdążyli wysłać wewnętrznych instrukcji zabraniających pracownikom kontaktowania się z “groźnymi anarchistami”. Takie listy zostały wysłane przed pikietą w Dublinie 4 lipca.

Bez kategorii 3 komentarzy

Kolejna rozprawa przed Sądem Pracy

W środę 13 sierpnia miała miejsce kolejna rozprawa dotycząca bezprawnego zwolnienia działacza związkowego z firmy Lionbridge Poland.

Podczas rozprawy jako świadek zeznawała szefowa kadr firmy. Pytano ją o powody zwolnienia Jakuba G. tuż po założeniu związku zawodowego w firmie. Świadek nie była w stanie podać żadnych dowodów, które miałyby uzasadnić zwolnienie dyscyplinarne związkowca. Przyznała ponadto, że nikt z kierownictwa firmy nie zadał sobie trudu, by sprawdzić, czy Jakub G. jest rzeczywiście winny zarzucanych mu czynów.

Przypomnijmy, że firma oskarżyła Jakuba o autorstwo artykułu Lionbridge: globalizacja niskich płac twierdząc, że tylko pracownik firmy mógł mieć dostęp do opublikowanych w nim informacji. To twierdzenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe, o czym świadczy analiza poszczególnych informacji zamieszczona tutaj.

Firma Lionbridge otrzymała listę źródeł informacji zawartych w artykule od rzeczywistej autorki, która przyznała się do autorstwa tekstu. Firma miała dostęp do tych informacji jeszcze przed podjęciem bezprawnej decyzji o zwolnieniu działacza związkowego. Zeznająca przed sądem świadek określiła dowody niewinności Jakuba jako „nieistotne”.

Bezprawny charakter zwolnienia potwierdził w swoim raporcie inspektor pracy PIP, który stwierdził: „Czynności kontrolne przeprowadzone w podmiocie Lionbridge Poland Sp. z o.o. miały na celu ustalenie czy podniesione w piśmie kwestie [chodzi o skargę do PIP] występują i czy stanowią naruszenie obowiązujących przepisów prawa. [...] Nieprawidłowości na tym etapie kontroli częściowo potwierdziły się, w szczególności co do bezprawnego rozwiązania stosunku pracy z Przewodniczącym związku zawodowego [w rzeczywistości chodziło o przedstawiciela związku, gdyż statut związku KFP nie przewiduje funkcji przewodniczącego].”

Zdając sobie sprawę z faktu, że zwolnienie działacza związkowego było bezprawne, firma Lionbridge złożyła propozycję ugody w postaci odszkodowania pieniężnego w zamian za odstąpienie od uprawnionego roszczenia przywrócenia do pracy. Jakub jednak nie przyjął tej propozycji i nadal trwa przy swoich żądaniach.

Sprawa została odroczona do 22 października.

Bez kategorii 3 komentarzy

Lionbridge w liście do pracowników dyskredytuje zwolnionego związkowca

Na irlandzkich Indymediach pojawił się list, który kierownictwo firmy Lionbridge rozesłało do swoich pracowników, a który ma na celu zdyskredytowanie zwolnionego związkowca.

W liście czytamy m.in.: “Powodem dyscyplinarnego zwolnienia było ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym świadome działanie na szkodę pracodawcy poprzez przekazywanie na stronach internetowych nieprawdziwych informacji, godzących w dobre imię Spółki i inne bezprawne zachowania, takie jak ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przekazywanie poufnych dokumentów wewnętrznych poza firmę wbrew przyjętym w firmie zasadom przestrzegania tajemnicy służbowej”. Natomiast Lionbridge twierdzi, że “zwolnienie pracownika nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych od jego działalności w związkach zawodowych. Lionbridge Poland, podobnie jak inne oddziały Korporacji, nie podejmowały i nie podejmują działań mających na celu łamanie wolności zrzeszania się pracowników w organizacje związkowe”.

O tym że linia obrony firmy opiera się na rzekomych “bezprawnych zachowaniach” wiadomo od dawna. Nie ma to oczywiście wiele wspólnego z prawdą i zostanie udowodnione przed sądem. Celem listu jest nie tylko dyskredytacja związkowca, ale także zastraszenie pracowników, aby nie brali udziału w demonstracji solidarnościowej ze zwolnionym.

Read the rest…

Informacje 1 komentarz

Europa – przestrzeń wolności (dla kogo?)

Poniżej publikujemy tłumaczenie ulotki napisanej przez francuski oddział CNT-AIT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników), którą aktywiści rozrzucili w biurach Lionbridge w Paryżu i Brukseli.

Czy jeszcze to pamiętacie? To było dawno temu. Na początku lat 80., w komunistycznej Polsce, tworzenie związków zawodowych było całkowicie zakazane.

W kraju realnego socjalizmu utworzyć związek oznaczało sprzeciwić się Państwu-szefowi, to oznaczało, że jest się zdrajcą Narodu. Oznaczało ujawnić tajemnice niewygodne dla systemu, a przede wszystkim najważniejszą z tajemnic: że nie wszystko jest różowe, że socjalizm nie jest rajem i że są jeszcze ludzie, którzy walczą o lepsze jutro. Wszechwładny system był nieomylny, nie do ruszenia. Ci, którzy mieli czelność się poskarżyć, zasługiwali co najwyżej na reedukację lub wykluczenie ze społeczeństwa.

Na szczęście, Mur Berliński upadł. Polska dołączyła do obozu liberalnej wolności i nawet do Unii Europejskiej. A w Europie wolno zakładać związki zawodowe.

Czyżby?

W grudniu 2007 r., ufając w wartości swobody wypowiedzi i stowarzyszania się proklamowane przez Europę, pracownicy Lionbridge Technologies w Warszawie, jednej z największych międzynarodowych firm zajmujących się tłumaczeniami, utworzyli związek zawodowy, Krajową Federację Pracowników. To nie był zwykły związek oparty na przyjacielskiej umowie z szefami i pokątnych układach i łapówkach, ale związek o zasadach niehierarchicznych…

Jak myślicie, co się stało?

Read the rest…

Bez kategorii 2 komentarzy

Plakaty w Lizbonie

Członkowie portugalskiej sekcji Associação Internacional dos/as Trabalhadores/as (Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników IWA-AIT) obwiesili siedzibę Lionbridge w Lizbonie plakatami domagającymi się przywrócenia Jakuba G. do pracy. Wysłali też faksy protestacyjne do filii firmy w Lizbonie, Warszawie i centrali w USA.

Opublikują także materiał dotyczący sytuacji Jakuba w swoim piśmie.

Akcje, Informacje 2 komentarzy

Akcja CNT-AIT w Paryżu

Związkowcy z CNT-AIT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników) z Paryża, mimo ochrony, dostali się do budynku miejscowego oddziału korporacji Lionbridge. Zanim zostali usunięci przez ochronę, udało im się rozdać wszystkim obecnym pracownikom firmy ulotki przedstawiające sytuację w warszawskim Lionbridge. Rozrzucili także ulotki w kilku miejscach budynku. Następnie po krótkim starciu słownym z dyrektorem i jego ochroną, wyszli z budynku.

Akcje, Informacje Brak komentarzy

Akcje solidarnościowe na Słowacji i w Belgii

Kampania solidarnościowa: Flamandzka grupa CNT AIT (IWA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników) odwiedziła 1 lipca biura Lionbridge w Brukseli. Rozdano ulotki na temat sytuacji w biurze Lionbridge w Warszawie pracownikom oraz mieszkańcom dzielnicy.

Dnia 30 czerwca miała miejsce wizyta w biurze Lionbridge działaczy stowarzyszonej z IWA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników) organizacji Priama Akcia w Zilinie na Słowacji. Podobnie jak podczas poprzedniej wizyty w marcu, rozdano wśród pracowników kilkadziesiąt ulotek o sprawie zwolnionego działacza związkowego Lionbridge Polska. Następnie, działacze Priama Akcia udali się na piętro managerów. Tam, wręczono kierownictwu firmy pluszowego lwa (lew jest symbolem firmy Lionbridge) powieszonego na pasku z napisem Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników. Na opakowaniu maskotki napisano: „Kiedy Lionbridge żre związkowców, związkowcy zeżrą Lionbridge!” Przed odejściem, działacze zauważyli na ścianach biura napisy domagające się przywrócenia zwolnionego związkowca do pracy.

Akcje 2 komentarzy

Lionbridge - dość łamania praw pracowniczych!

Nie ma zgody na nieuzasadnione zwolnienia związkowców!

4 lipca przed Sądem Pracy odbędzie się rozprawa Jakuba G. przeciwko korporacji Lionbridge o bezprawne zwolnienie działacza związkowego pod pozorem rzekomego “ujawnienia poufnych informacji” i “działania na szkodę pracodawcy”. Zarzuty są całkowicie zmyślone, a zwolnienie związkowca nastąpiło bardzo krótko po ujawnieniu istnienia związku zawodowego w spółce Lionbridge. Działania pracodawcy mają znamiona represji ruchu pracowniczego.

Firma Lionbridge, podobnie jak wiele innych firm w Polsce, próbuje się pozbyć działaczy związkowych wykorzystując przeciwko nim sfabrykowane zarzuty. “Ujawnienie tajemnicy firmy” jest jednym z najczęściej stosowanych chwytów.

Łamanie praw pracowniczych nie pozostanie bez odzewu! Pikiety pod biurami Lionbridge na całym świecie odbędą się w lipcu.

Sprawa sądowa przeciwko Lionbridge odbędzie się 4 lipca o godz. 9:45 w Sali 513 w Sądzie Rejonowym VII Wydział Pracy przy ul. Marszałkowskiej 82.

Pikieta pod warszawskim biurem Lionbridge przy ul. Jutrzenki 183 (koło Ronda Dudajewa) odbędzie się 4 lipca o godz. 16:30

Akcja organizowana przez Związek Syndykalistów Polski

Inne akcje w ramach kampanii:

  • Dublin, 3 West Pier Business Campus Dun Laoghaire (organizuje Workers Solidarity Movement)
    4 lipca g. 13:00
  • Madryt, Eurobuilding 2, Orense 69-1 (organizuje Confederation National del Trabajo)
    4 lipca g. 16:00
  • Żilina, Słowacja, Dolné Rudiny 1 (organizuje Priama Akcia - AIT-IWA)
    30 czerwca
  • Kopenhaga, Jydeholmen 15, 1 Vanløse, 4 lipca g. 12-14

Solidarność naszą bronią!

Akcje 2 komentarzy

Słowacja: Banner solidarnościowy przeciw zwolnieniu z Lionbridge związkowca

W Zilinie na Słowacji pojawił się banner solidarnościowy naprzeciwko biura firmy Lionbridge. 12 lutego 2008, Jakub G., przedstawiciel związku KFP został zwolniony dyscyplinarnie z warszawskiego biura tej firmy. Oficjalnym powodem zwolnienia miało być „ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa” i „przekazywanie dokumentów wewnętrznych poza firmę”. “Tajemnice” miały być ujawnione w artykule opublikowanym na tym portalu.

Po akcji solidarnościowej na Słowacji odbędą się pikiety w różnych  miastach świata.

Akcje, Informacje Brak komentarzy